Piramidy Cheopsa

5 stycznia 2011

Piramida Cheopsa

Zaliczana do siedmiu cudów świata piramida Cheopsa jest najwyższą piramidą z całego kompleksu znajdującego się w Gizie. Jeśli chodzi o starożytną listę cudów świata ułożoną przez Greków jest ona obiektem zachowanym w najlepszej formie.

Jak wiadomo piramidy w Egipcie budowane były, jako świątynie, ale głównie, jako grobowce zasłużonych dla państwa ludzi, przede wszystkim faraonów. Cheops rządził Egiptem około 2500 lat p.n.e. Piramida ma 137 metrów wysokości, czyli o 10 metrów mniej niż po wybudowaniu, a jej boki po 230 metrów, plus kilkadziesiąt centymetrów na każdy bok w zależności od strony świata. Każdy bok skierowany jest dokładnie na inną część świata, a wejście usytuowane jest na północnej ścianie.

Piramidy budowane były z ogromnych bloków kamiennych ważących po dwie, trzy tony, a do ich układania używano przecież tylko siły ludzkich rąk i niezbyt skomplikowanych narzędzi. W piramidzie Cheopsa naliczono 2,3 mln bloków kamiennych, a budowa trwała kilkadziesiąt lat. Budowę tak ogromnych grobowców rozpoczynano więc zaraz po narodzinach kolejnego następcy tronu.

Wewnątrz piramidy Cheopsa znajdują się pomieszczenia służące, jako grobowce zarówno faraona, jak i jego żony. Są też pomieszczenia, które miały prawdopodobnie służyć, jako miejsca pochówku, ale nie zostały wykończone. Wszystko połączone jest siecią tuneli. Istnieją też miejsca i korytarze mające na celu zmylenie ewentualnych złodziei. Jest też tunel, który najprawdopodobniej powstał za sprawą przestępców. Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia znajdują się nie tylko w piramidzie, ale także pod jej powierzchnią. Od komory królewskiej, która usytuowana jest prawie w centralnej części piramidy odchodzą dwa tunele – kanały wychodzące na zewnątrz, ich otwory wylotowe skierowane są na północ i południe. W przeszłości były prawdopodobnie skierowane na ważne dla Egipcjan gwiazdy.

Całe pomieszczenie przeznaczone dla faraona pokryte jest granitem i ma wymiary 10,56 x 5,23 x 5,81 metrów. Pod nim, ale idealnie w środku znajduję się dużo mniejsza komnata królowej, od której też odprowadzone są do góry dwa wąskie tunele, żaden z nich jednak nie wychodzi na zewnątrz piramidy. Oba pomieszczenia połączone są tzw. Wielką Galerią, która ma 46,63 m długości i 8,53 m wysokości. Wielka Galeria znajduję się w połowie drogi od wejścia do piramidy, a samymi grobowcami, korytarz, który do niej prowadzi ma w przybliżeniu 120 cm szerokości i wysokości, nosi on nazwę Korytarza Wstępującego. Od wejścia natomiast poprowadzony jest Korytarz Zstępujący o podobnym przekroju, który schodzi w dół 105 metrów, potem 9 metrów poziomo do pomieszczenia, które nie zostało wykończone. Oblicza się, że jest ono usytuowane 27, 5 m pod poziomem linii gruntu, na którym stoi piramida. A od tej komory poprowadzono jeszcze dwa kilkumetrowe tunele, jeden w dół, a drugi na południe. Oryginalne wejście do grobowca znajdowało się na wysokości 17 metrów, a to, które wybito w 820 roku jest o wiele niżej.

Pierwszego wejścia dokonali na rozkaz kalifa Al.-Mamuna arabowie szukający skarbów zakopanych przez starożytnych. Jednak próby zdzierania się miejscowych do piramid było rzadkie, ponieważ obawiali się oni klątw, jakie rzekomo spotykały ludzi niszczący spokój zmarłych spoczywających w piramidach. Jako pierwszy do komór królewskich przebił się brytyjski poszukiwacz Howard Vyse. W środku nie znaleziono nic cennego oprócz hieroglifów świadczących o tym, że został pochowany w piramidzie faraon Cheops. Naukowcy twierdzą, że wnętrza zostały okradzione niedługo po śmierci króla, dlatego też kolejni władcy podczas budowy bardzo dbali o odpowiednie zabezpieczenia składowanych w środku kosztowności, zdarzały się nawet pułapki na zuchwałych złodziei.